Träningsområde

Drivingrangen
Den är mycket omtyckt då den är 230 meter, platt och omgiven av skog. 19 utslagsplatser varav 2 är under tak. Övningsbollar betalas med ditt betalkort i bollmaskinen eller köp poletter i recpetionen i kaffestugan. Betalkort, 30 kr för en hel hink. Poletter, 15 kr för en halv hink. DRIVNINGRANGEN STÄNGER KLOCKAN 21.00 ALLA DAGAR I VECKAN, INGEN TRÄNING EFTER 21.00.

Puttinggreen
Här gäller endast puttning och egna bollar skall användas.

Pitch och Chipping område
Här kan du träna pitch och chip och du kan även träna bunkerslag. Egna bollar skall användas.

Bunker
Det är en stor bunker vid rangen och du slår ut mot rangen. Här är det därför tillåtet att använda övningsbollar. Det finns även två mindre bunkrar vid pitch och chipping området. Här används egna bollar.

Bestämmelser att rätta sig efter
Det är inte tillåtet att slå på gräset framför, bakom och bredvid slagmatorna eller bunkern. Det är inte tillåtet att slå från gräs framför golfstudion eller runt puttinggreen. Det är inte tillåtet att slå när vi plockar bollar på rangen. Det är inte tillåtet att använda träningsbollarna vid puttning och chippning. Det är inte tillåtet att plocka bollar från rangen. Det är inte tillåtet att spela på banan med träningsbollarna.

Alkohol och droger:
Det är inte tillåtet att konsumera alkoholhaltiga drycker på golfbanan eller vid träning på övningsområden. När det gäller golfbilarna ställer vi samma krav som lagstiftningen ställer på bilförare.