Årskort

Gäst alla dagar

5 600 kr

Medlem alla dagar

5 100 kr

Gäst 16-21 år

3 450 kr

Gäst 0-15 år

2 150 kr

Gäst vardagar

5 000 kr

Medlem vardagar

4 500 kr

Medlem 16-21 år

2 950 kr

Medlem 0-15 år

1 650 kr

Köp ett årskort som gäller alla dagar eller endast vardagar

Betala ditt årskort

  • Swish 123 304 84 69
  • Plusgiro 27 17 99-9 (AC Nathanson HB)
  • På plats i kaffestugan

Har du frågor

Kontakta Anette på kansliet 070-341 75 71 eller kansli@norravagk.se