Regler & Golfvett

Regler handlar om att följa reglerna på anläggningen. 

Golfvett handlar om hänsyn, säkerhet och speltempo. 

Rangen

Det är INTE tillåtet att gå ut på rangen och plocka bollar eller att slå från gräset. Rangen stänger 21.00.

Träningsbollarna

Det är INTE tillåtet att spela med dem på golfbanan. Eller använda dem på närspelsområdena.

Golfstudion

Det är INTE tillåtet att slå från gräset framför dörrarna mot rangen eller runtomkring bunkern.

Tee - utslagsplatser

Du slår endast ut där de gula och röda markeringarna är placerade. Det kan vara vid gräs eller matta.

Det är många som slänger fimpar, snus och tuggummi på marken. Det är ett stort problem på hela anläggningen och banan, värst är det vid rangen.

Barn, hundar och andra djur stoppar det i munnen. 

 

En genomsnittlig rondtid för vår 18-hålsbana är 3.50.

Ett speltempo som inte stoppar upp bakomvarande bollar är avgörande för att en golfbana skall fungera och ge alla en fin upplevelse. Du är ansvarig för att hålla tempo och släppa igenom bollar som är snabbare.  

Tips för kortare rondtider:

 • Kom till första tee i god tid så du är redo att slå ut exakt på din tid.
 • Spela ”Ready Golf” – låt alltid den som är klar slå först.
 • Var förberedd så du alltid är redo att slå.
 • Leta boll gör du i max 3 minuter.
 • Bagen skall vara där du letar bollen, synlig för bakomvarande boll.
 • Slå och putta endast de maxslag ditt hcp har. Har du inget hcp spelar du på antal slag som hcp 36.
 • Ställ bagen på rätt sida om green innan du puttar, vilket är på väg till nästa tee.
 • Gå till nästa tee innan du skriver slagen i scorekortet.


Upplever du dåligt uppförande på golfbanan eller rangen vill vi att du ringer receptionen på 08-570 249 92.

Golfen bygger på respekt och hänsyn, ett måste när så många är på samma plats. Ditt bemötande och uppträdande är helt avgörande.

 • Oavsett om du är nybörjare eller rutinerad golfare skall du ha kunskap om vad som gäller på golfbanan och träningsområdena.
 • Kör mycket långsamt på grusvägen då det finns barn, hundar och vilda djur.
 • Tänk på hur du parkerar bilen så många får plats och kommer ut och in.
 • Du håller ljudnivån på en normal nivå på hela anläggningen.
 • Skräp, fimpar, snus och tuggummi slängs i papperskorgarna.
 • Rökning får inte ske på toaletterna eller trädäcket utanför kaffestugan.

Du är ensam ansvarig för att din golfboll eller golfklubba inte träffar någon. En golfboll eller golfklubba kan döda. 

SLÅ ALDRIG ditt slag eller provsvinga om du är osäker!

Banpersonalen har alltid företräde. Innan du slår, invänta klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp armen. Gör likadant tillbaka innan du slår.

Ropa ”FORE” superhögt vid minsta risk att din golfboll riskerar att träffa någon. Ropa hellre en gång för mycket.

Leta boll gör du i max 3 minuter för att spelet inte skall stoppas upp. När du letar boll, ställ en bag väl synlig på fairway för att visa bakomvarande boll att du inte är utom räckhåll för deras slag.

Släpp alltid igenom om bollen bakom är snabbare. Ge dem klartecken genom att tydligt vinka fram dem. 

Pegrännan hittar du vid klubbtavlan som finns vid första tee. Du är ansvarig för att ta reda på hur den fungerar innan du går ut på banan.

Vår instruktör Marcus har också gjort en tydlig och informativ video här>

Pegrännan upphör prick 9.00, vilket innebär att sista utslaget skall ske 8.52. Pegränna startar igen 16.00, är det förbokade bollar kvar börjar den inte gälla förrän dessa bollar har gått

Förbokade starttider har alltid företräde vid pegrännan, vilket innebär att prick 9.00 skall de förbokade bollarna börja gå ut. Eventuellt kvarvarande bollar i pegrännan får då inte gå ut på banan, utan måste tyvärr stiga av.

 

Var uppmärksam när du provsvingar och slår bollar. Det rör sig vuxna, barn och hundar runtomkring slagmattorna. Det har hänt olyckor och då oftast i baksvingen, det slutar inte bra.

Träning får endast ske från slagmattorna, inte från gräset!

Det är inte tillåtet att plocka bollar på gräset framför eller bredvid rangen.

 

Puttingreenen
Ligger vid golfstudion som är vid parkeringen. Här använder du dina egna bollar. 

Chip & Pitch green och bunker
Ligger precis ovanför första tee. Här använder du dina egna bollar. 

Som golfare är du skyldig att ha kunskap om vad som gäller  golfbanan. 

 • Laga nedslagsmärken på green.
 • Lägg tillbaka uppslagen torv på fairway och trampa till.
 • Kratta alltid i bunkern.
 • Lägg tillbaka krattan i bunkern i banans längdriktning.
 • Var försiktig när du plockar bort och ställer tillbaka flaggan, för att inte hålkanterna skall skadas.
 • När du plockar bort flaggan lägg ner den. Släpp den inte.
 • Inga vagnar, bagar eller golfbilar skall befinna sig på green eller tee.
 • Det finns en anledning att det finns tee kulor. Du slår ut där de är placerade. När våra tee kulor finns vid en matta är det för att gräset måste få tid att läka.

Upplever du dåligt uppförande på golfbanan eller rangen vill vi att du ringer receptionen på 08-570 249 92.

Lägg tillbaka torvor

Laga nedslagsmärken

Spara tid runt green

Var rädd om banarbetarna

Spela säker golf

Kratta rätt i bunkern