Lokala Regler

LOKALA REGLER 2024 FÖR NORRÅVA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:
Följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Hämta de lokala reglerna som pdf här>

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

(om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Pliktområden (Regel 17)

a. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 1 som bara är definierat på en sida är oändligt.

b. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 7 som bara är definierat på en sida är oändligt.

c. Det röda pliktområdet på vänster och höger sida om hål 8 som bara är definierat på en sida är oändligt.

d. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 9 som bara är definierat på en sida är oändligt.

e. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 10 som bara är definierat på en sida är oändligt.

f. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 14 som bara är definierat på en sida är oändligt.

g. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 17 som bara är definierat på en sida är oändligt.

h. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 18 som bara är definierat på en sida är oändligt.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av hål 18 räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se Regel 14.6 för vad som ska göras)
Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt regel 14.7.
Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

b. Området utanför out of bounds till höger på hål 4 (åkern) är en spelförbudszon och spelaren måste ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1f(2) om spelarens boll är på banan och någonting i spelförbudszonen ger störande inverkan på området för spelarens
avsedda stans eller sving. Spelaren får inte spela bollen som den ligger. Det är förbjudet att beträda spelförbudszonen.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16)

a. Mark under arbete
1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

4. Skador som tydligt kan identifieras som att ha orsakats av djurhovar är mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1 

b. Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet